Home » Diễn họa kiến trúc

Diễn họa kiến trúc

DIỄN HỌA ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC

Ngày khai giảng: 01 và 15 hằng tháng
Học phí: 580.000 đ/ 12 buổi.
Lịch học: Ban ngày và buổi tối/ tuần 2 buổi

Chương trình đào tạo:
i. Mục đích và yếu cầu
ii. Quan niệm bài tập:

– Bố cục bản vẽ
– Kiến trúc và bối cảnh
– Hình và chất liệu
– Kỹ thuật thể hiện
– Chữ viết

iii. Nội dung:

A. Một số phương pháp diễn họa thông dụng.

1. Mặt bằng tổng thể:
– Đệm màu
– Sáng tối
– Nhiều màu
– Vùng lân cận


2. Mặt bằng:
– MB công trình
– Từng bộ phận công trình


3. Mặt cắt
4. Mặt đứng

– Các mảng tường, mái dốc
– Các mảng kính
– Trời mây
– Núi
– Nước
– Cây xanh
– Con người
– Xe
5. Phối cảnh
6. Các kỹ thuật diễn họa:

– Màu nước
– Màu bột
– Dụng nét kết hợp màu chì, màu sáp
– Phun màu
– Cắt dán

B. Phần bài tập:
Học viên chọn 1 trong:
– Biệt thự trên thác
– Nhà ở trên đồi
– Biệt thự phố
– Nhà ở ven biển
– Nhà ở ven sông
– Nhà ở miền núi

Nhóm học 10 đến 15
Điện thoại: 0918 321 768, 0918 355 841
Đ/c: 12B Lê Lai, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Đà nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2011

Bộ phận giáo vụ