Home » Diễn họa kiến trúc

Diễn họa kiến trúc

DIỄN HỌA ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC

Ngày khai giảng: 01 và 15 hằng tháng
Học phí: 580.000 đ/ 12 buổi.
Lịch học: Ban ngày và buổi tối/ tuần 2 buổi

Chương trình đào tạo:
i. Mục đích và yếu cầu
ii. Quan niệm bài tập:

- Bố cục bản vẽ
- Kiến trúc và bối cảnh
- Hình và chất liệu
- Kỹ thuật thể hiện
- Chữ viết

iii. Nội dung:

A. Một số phương pháp diễn họa thông dụng.

1. Mặt bằng tổng thể:
- Đệm màu
- Sáng tối
- Nhiều màu
- Vùng lân cận


2. Mặt bằng:
- MB công trình
- Từng bộ phận công trình


3. Mặt cắt
4. Mặt đứng

- Các mảng tường, mái dốc
- Các mảng kính
- Trời mây
- Núi
- Nước
- Cây xanh
- Con người
- Xe
5. Phối cảnh
6. Các kỹ thuật diễn họa:

- Màu nước
- Màu bột
- Dụng nét kết hợp màu chì, màu sáp
- Phun màu
- Cắt dán

B. Phần bài tập:
Học viên chọn 1 trong:
- Biệt thự trên thác
- Nhà ở trên đồi
- Biệt thự phố
- Nhà ở ven biển
- Nhà ở ven sông
- Nhà ở miền núi

Nhóm học 10 đến 15
Điện thoại: 0918 321 768, 0918 355 841
Đ/c: 12B Lê Lai, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Đà nẵng, ngày 19 tháng 7 năm 2011

Bộ phận giáo vụ